Hur fungerar blästring? Tips på olika metoder med S maskin blästerskåp.

Varför ska man blästra och hur kan S maskin blästerskåp hjälpa dig? Smutsiga, oxiderade eller på annat sätt ofärdigt material är oönskat av många skäl. Material som är täckt av smuts och annat skräp är i allmänhet estetiskt misshagande. Oxiderat material kan ge problem med tillverkningsprocesser så som svetsning eller bearbetning. Att applicera en beläggning på orena material kan orsaka bristande vidhäftning. Skarpa grader och kanter kan orsaka skärsår. Av dessa skäl och många fler behöver material ofta rengöras innan många olika typer av tillverkningsprocesser. Medan metoderna sträcker sig från att bara torka av en metall med en trasa till att sänka ner material i ett bad av komplexa kemiska kombinationer, är ett av de mest effektiva och populära sätten att rengöra smutsigt eller oxiderat material genom att blästra det. Blästring är i sig en smutsig process, därför rekommenderas S maskin blästerskåp, då det är möjligt.

Vad är kulblästring?
Kulblästring är en mekanisk rengöringsprocess som använder sfärer av material för att avlägsna oxider och annat skräp från ytan på ett annat material. Även om det är mindre vanligt än sandblästring, hör kulblästring till samma familj av blästringsprocesser där sandblästring är kategoriserat. Den största skillnaden mellan kulblästring och sandblästring är att kulblästring använder sfäriskt kul som slipmedel och ett centrifugalhjul för framdrivning, medan sandblästring använder sandkorn och nästan uteslutande använder tryckluft för framdrivning.

Hur fungerar kulsprängning?
Kulblästring fungerar genom att framdriva runda material som kallas kulmedier mot en yta som i sin tur tar bort föroreningar från ytan och kan även förbättra dess finish. Vilken typ av kulmedia som används är ett mycket viktigt beslut för kulblästringsprocessen. Storleken och hårdheten på skottmaterialet kommer att diktera hur mycket ytborttagning av materialet som ska rengöras kommer att ske. Den typ av material som rengörs kommer också att spela en roll för effektiviteten av kulblästringsprocessen. En annan viktig del av kulsprängningsprocessen är framdrivningsmetoden och den resulterande hastigheten hos kulmaterialet. Det vanligaste sättet att driva fram kulblästringsmediet är genom att använda ett centrifugalhjul. När kulblästermaterialet har accelererats av hjulet till önskad hastighet, drivs det ut från hjulet och in i ”kulsprutan”. Sedan styr operatören eller maskinen som håller kulblästerpistolen flödet av kulmediet för att rengöra materialytan.Många system inkluderar också ett återvinningssystem. Kulblästringssystemet samlar upp materialskottet som redan har framdrivits och slagits mot materialet som ska rengöras och återför det till framdrivningsanordningen för att användas igen.

Vilka material kan kulblästras?
Det finns många material som kan rengöras med kulblästring. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:
Kolstål
Legerat stål
Rostfritt stål
Gjutjärn
Titan
Koppar
Betong
Vissa typer av keramik

Det finns också många typer av material som kan användas som kulblästermaterial. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:
– Stål
– Aluminium
– Zink
– Koppar

Även om andra material kan användas för blästring av slipmedel, såsom glaspärlor och nötskal, anses de inte vara kula och ingår därför inte i listan.

Är kulblästring säkert?
En av de främsta fördelarna med kulblästring framför vissa andra typer av blästringsprocesser som sandblästring är att själva mediet inte bildar så mycket damm. Dammet som produceras från sandblästring kan oavsiktligt andas in om säkerhetsåtgärder så som S maskin blästerskåp eller andningsmask används. Med kulblästring minskar denna risk avsevärt; även om en del damm kan bildas från materialet som ska rengöras. Utöver andningsskydd kräver kulblästring säkerhetsåtgärder som förhindrar att anställda drabbas av framdrivna eller rikoscherade stålhagel.