Hur vår miljö kan förbättras med hjälp av textilplattor

I en värld där vi mer och mer tar hänsyn till och ser effekterna av människans påverkan på klimatet bör vi tänka på vår egen påverkan. Det kan vara en bra idé att se ifall man kan minimera att slänga det som man använder som möjligt. Men det optimala är ju såklart att vi försöker att minimera de saker och inköp vi egentligen inte behöver.

Genom att i detta tema använda sig av heltäckningsmattor i stället för textilplattor är därför en ganska dålig idé. Detta eftersom man oftast slänger hela mattan om en del går sönder eller skadas. I stället så kan man testa och försöka använda textilplattor. Den främsta miljöbesparingen som sker med textilplattor är att man på detta sätt enkelt kan byta ut de trasiga delarna.

Här behöver man då ej slänga hela sin heltäckningsmatta eller lägga tid på att laga den själv. Eftersom det går att byta ut de enskilda 50×50 plattorna så är skadade textilplattor mycket lättare att lösa. Även om den inte skulle vara trasig eller ofräsch så kan det även finnas värde att byta ut regelbundet. På så sätt kan man även få det mer trevligt i stället för att förlita sig på samma heltäckningsmatta i många år.

Även ur ett ekonomiskt perspektiv så är textilplattor att föredra på ytor som används flitigt. Detta eftersom man då inte behöver kasta ut en matta för flera tusen. I stället så kan man endast beställa ett par nya textilplattor för att byta ut de gamla delarna. På detta sätt blir mattan sett till helheten betydligt billigare i rum och på golv där slitningar är ett faktum. Endast om man vill täcka upp golv som inte kommer att användas mycket är det smart att använda en heltäckningsmatta. I alla andra fall så skulle det nog vara mer ekonomiskt försvarbart att ha textilplattor.